== UWAGA – wspólne zdjęcie w Lany Poniedziałek 5 kwietnia o godz. 11
rano! ==

darmowy hosting obrazków


Decyzją wojewódzkiego „konserwatora” zabytków kolejny
zabytek ma paść ofiarą chciwości dewelopera – z budynku Resursy
Rzemieślniczej przy ul. Kilińskiego 123 znanego jako Cube, zbudowanego
ze składek łódzkich rzemieślników teraz wg ustaleń urzędników mają
zostać 2 ściany wklejone w nowy budynek…
Zabytek znajduje się na
terenie objętym tzw. Uproszczonym Programem Rewitalizacji – jak sama
nazwa wskazuje inwestor nabywając nieruchomość raczej nie powinien
spodziewać się zgody na wyburzenie budynku, który powinien świadczyć o
REWITALIZACJI tego kwartału miasta! A władze miały prawo i obowiązek
zadbać o lepszy los tego ZABYTKU!
Pomimo tego walka o zachowanie Cuba
trwa od kilku lat, w 2009 roku Wojewódzki Urzad Ochrony Zabytków
informował nawet, że budynek zostanie wpisany do rejestru zabytków.
Teraz wiadomo, że były to czcze obietnice, a p. Wojciech Szygendowski
kolejny raz uległ złej woli inwestora.
Urząd mamiąc obrońców
zabytków i mieszkańców miasta wpisem do rejestru odebrał nam czas na
podjęcie innych działań mogących ochronić Resursę przed wyburzeniem!

Zrób
sobie zdjęcie z Cubem (wejść można od strony przyległej kamienicy –
wzorem złomiarzy), dodaj je do akcji i wyślij mailem do Wojewody,
Prezydenta, Radnych i WUOZ pod tytułem „Jestem przywiązany do tego
zabytku”!
Pokażmy, że my, ŁODZIANIE jesteśmy związani z tym miejscem i
żądamy jego ochrony!
Pokażmy, że czasy się zmieniły – mamy prawo
decydować o losach NASZEGO MIASTA!

Informacja stąd: www.facebook.comThe
Sky
Is The Limit

Justyna