Ze względu na żałobę narodową obchody 129 rocznicy śmierci Karola Scheiblera zostają odwołane.