Witamy serdecznie,

dziękujemy wszystkim placówkom oświatowym za chęć uczestnictwa w zabawie. 
Jednocześnie, zwracamy się z uprzejmą prośbą o przygotowanie imiennej listy uczniów biorących udział w imprezie w celu przekazania jej przewodnikowi. Lista powinna zawierać: imię i nazwisko ucznia, imię i nazwisko opiekunów grupy, pieczęć szkoły oraz pieczątkę i podpis dyrektora placówki.
Taka lista jest nam potrzebna do rozliczenia się z ustanawianego Rekordu Polski w oprowadzaniu. 
Co równie istotne – prosimy o zapoznanie się z regulaminem.

Dziękujemy!!!!

Organizatorzy 

Regulamin imprezy „Kolorowa Łódź”
19 marca 2010

Celem imprezy jest ustanowienie rekordu Polski w największej ilości równocześnie oprowadzanych osób po mieście.
Europejsko i z kulturą postaramy się dotrzeć do każdego zakątka Łodzi.
Każda grupa o liczebności powyżej 10 osób wędrować będzie po Łodzi z licencjonowanym przewodnikiem miejskim i pod jego opieką dociera do miejsca finału wycieczki na Rynku Starego Miasta.
Dla wszystkich uczestników udział w imprezie jest bezpłatny (jedyny wyjątek stanowią ewentualne przejazdy komunikacją miejską na miejsce spotkania, podczas wycieczki czy też w drodze powrotnej do szkoły czy miejsca zamieszkania).
Równocześnie o godz. 10.00 ruszają wszystkie wycieczki z umówionych punków miasta,  by po 2,5 godz wędrówki dotrzeć na Rynek Starego Miasta. 
Odwiedzane na trasach obiekty związane są z historią, kulturą oraz wielonarodowościową tradycją Łodzi. 
Impreza wpisuje się w program akcji Kolorowa Tolerancja, stanowiąc jej najważniejszy element w roku 2010.
Celem przedsięwzięcia ma być propagowanie tolerancji międzykulturowej, przybliżenie historii i tradycji wszystkich nacji które walnie przyczyniły się do narodzin przemysłowej Łodzi, których ślady widoczne są w strukturze miasta do dnia dzisiejszego.
Za bezpieczeństwo i porządek podczas imprezy odpowiedzialni będą przewodnicy, opiekunowie grup zorganizaowanych, wolontariusze pracujący na Rynku Starego Miasta – pamiętać jednak należy, że uczestnicy nie będą ubezpieczani przez organizatorów i biorą udział w wycieczce na własną odpowiedzialność. Kierownictwo imprezy nie ponosi odpowiedzialności cywilnej w przypadku szkody powstałej w mieniu, względnie na osobie uczestnika lub z jego winy.
Akcja ma charakter popularny i jest dostępna dla wszystkich zainteresowanych.
Podczas imprezy uczestnicy mogą wędrować w dwóch rodzajach grup:
- formalnie zorganizowanych – zgłoszonych przez placówki oświatowe z zachowaniem stosownych procedur
- grupach nieformalnych, tzw. „otwartych”, do udziału w których zapraszamy wszystkich mieszkańców miasta i przybyszów spoza Łodzi (wykaz miejsc zbiórki i planowanych tras w materiałch promocyjnych imprezy).
Łódzka młodzież szkolna będzie przyjmowana na imprezę tylko według zgłoszeń szkoły (pod opieką nauczycieli lub innych osób dorosłych). Pisemne zgłoszenia grupowe winny zawierać imię i nazwisko oraz nazwę szkoły, przedszkola instytucji, klubu, koła itd.)
Pisemne listy uczestników (ze szkół, a także listy imienne stworzone w grupach nieformalnych) będą stanowiły podstawę weryfikacji ilości uczestników imprezy, a co za tym idzie zadecyduje o wymiarze ustanowionego rekordu.
Ostateczna interpretacja regulaminu przysługuje wyłacznie organizatorom imprezy.

!! Głównym organizatorem imprezy jest Łódzki Oddział PTTK im. Jana Czeraszkiewicza  we współpracy z Wydziałem Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą Urzędu Miasta Łodzi. Partnerami strategicznymi są Instytut Tolerancji, Stowarzyszenie Przyjaciół Starego Miasta, Grupa Pewnych Osób, Państwowa Straż Pożarna w Łodzi oraz Łódź Art Center. Patronat nad imprezą objęła Polska Organizacja Turystyczna!!

Uczestników rajdu obowiązuje znajomość niniejszego regulaminu, przestrzeganie Karty Turysty, przestrzeganie zasad ruchu drogowego i innych zasad bezpieczeństwa.